Leaves, paint 2010

De schoonheid van een beuk is het horizontale
vlak in het bladerdak. Etages van blaadjes
als stapelwolken. Boven de beek ontmoeten
twee ranke beuken van weerszijden elkaar.
Dit vormt het uitgangspunt van het werk
Leaves 2010 van André Pielage. Hij heeft alle blaadjes van de naar elkaar reikende takken voorzien van een gouden kleur. Pielage voedt
met zijn kunst het menselijk verlangen.
Het gaat hem nadrukkelijk niet om het
vervullen hiervan. De enkele keren dat hij
dat doet, is dat slechts om daarmee een groter
verlangen op te wekken.

André Pielage  |  Singel 116, 3112 GT Schiedam  |  06 - 13 95 80 75

website ontwerp en bouw: Haka Prins